Boekhoudkantoor Chris D'haese Comm. V.

Boekhouding - BTW - Fiscaliteit - Financiële planning

 Boekhouding  BTW  Fiscaliteit Financiële planning

Informatie & Tips

Liquidatiereserve aanslagjaar 2015

Vanaf aanslagjaar 2015 is er een nieuwe fiscale regeling betreffende de liquidatiebonus en roerende voorheffing op uitkering dividenden. 

In 2013 had de regering de liquidatiebonus en rv op dividenden opgetrokken van 10% naar 25%. Door massale negatieve reacties heeft de huidige regering een nieuwe regeling ingevoerd waardoor u kan vermijden 25% te betalen.

Vanaf aanslagjaar 2015 kan u reeds uw winst of een deel van de winst reserveren door het aanleggen van een liquidatiereserve. Dit is een deel van de winst die u reserveert om later uit te keren, hetzij bij liquidatie, hetzij als dividend. Als enige voorwaarde wordt gesteld dat er bij het aanleggen van de liquidatiereserve 10% roerende voorheffing wordt ingehouden en betaald. 

Lees meer: Liquidatiereserve aanslagjaar 2015

invullen belastingsaangifte voor particulieren

Als fiscalist ben ik professioneel bezig met het invullen van de belastingsbrieven.

Wij vullen uw belastingsbrief electronisch in vanaf 75 € (particulieren), eender waar in België. Als mandataris hebben wij tijd tot 31 oktober.

Voor meer inlichtingen zie onze contactgegevens.

vruchtgebruik in vennootschap

Het is nog steeds interessant om onroerend goed te kopen als investering. Zeker indien de venootschap het vruchtgebruik koopt en de naakte eigendom door prové wordt gekocht. Om de correcte uitsplitsing te maken tussen het vruchtgebruik en de naakte eigendom is het noodzakelijk de netto huurwaarde van het pand te kennen en duurtijd van het vruchtgebruik. Onderstaande tabel geeft de waarde weer van het vruchtgebruik adhv de netto huurwaarde.

Lees meer: vruchtgebruik in vennootschap

Vergoedingen tussen vennootschappen met dezelfde zaakvoerder

Vaak is de administratie van oordeel dat de vergoedingen tussen 2 vennootschappen die vennootschap a aan vennootschap b betaalt niet als beroepskosten kunnen worden afgetrokken aangezien er niet wordt aangetoond dat werkelijke prestaties aan de facturatie ten grondslag liggen. Zij stellen dat de voorgelegde stukken fictief zijn.

Om te beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 49 WIB dient ter rechtvaardiging van de bedragen minimum de volgende bewijsstukken voor te leggen:

Lees meer: Vergoedingen tussen vennootschappen met dezelfde zaakvoerder

Met de motor naar het werk

De files beu? Een alternatief voor de auto is de moto of motorfiets! Het is een ideaal voertuig om de files te vermijden. En bovenop de tijdsbesparing wordt het gebruik fiscaal gunstiger behandeld dan de personenauto. Er is geen beperking tot 0,15 € per km en geen beperking tot 75% aftrekbaarheid zoals bij de personenauto. Er bestaan 2 manieren om de kosten af te trekken.

Lees meer: Met de motor naar het werk