Boekhoudkantoor Chris D'haese Comm. V.

Boekhouding - BTW - Fiscaliteit - Financiële planning

 Boekhouding  BTW  Fiscaliteit Financiële planning

De aftrek van autokosten in de vennootschapsbelasting

Boekhoudkundig-fiscaal-uitzonderingen-nieuwe definitie voor lichte vrachtwagens-Algemene principes nieuwe reglementering-Overzichtstabel

Boekhoudkundig

Registratie aan 100% van de aanschaffingswaarde (AW)
Definitie AW: artikel 35 W. Venn./ KB 30/01/2001 

Beperking tot 75% van welbepaalde autokosten als aftrekbare beroepkosten
25% op te nemen als verworpen uitgaven (code 032)
Voorwerp: Art.66, §1 WIB 92

 • Personenwagens
 • Wagens voor dubbel gebruik (vervoer voor personen en goederen)
 • Minibussen (max. 8 plaatsen voor passagiers)
 • nieuwe staat of tweedehands is van géénbelang
 • in het buitenland ingeschreven voertuigen en voertuigen
 • uitsluitend gebruikt in het buitenland: aftrekbeperking is ook van toepassing


Uitzonderingen:

 • vrachtwagens
 • bestelwagens
 • lichte vrachtwagens (nieuwe definitie!)
 • autobussen
 • heftrucks
 • tractoren


Nieuwe definitie voor lichte vrachtwagens

Van toepassing vanaf 1 januari 2006 (AJ 2007).
Autonome en uniforme definitie in het fiscale wetboek.
Belangrijkste technische omschrijving :

 •  de lengte van de laadruimte moet 50% van de wielbasis bedragen (uitgezonderd voor pick-ups)
 • de scheidingswand moet niet-wegneembaar, volledig dicht en uit hard materiaal opgebouwd zijn.


Autokeuring heeft controlerende taak.
Voertuigen ingeschreven vóór 1 januari 2006

 •  gevolgen van de nieuwe fiscale definitie zijn van toepassing
 • inschrijvingsreglementering: géén aanpassing


Gevolgen:

 • fiscale regeling zoals van toepassing op personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen
 • Geen toepassing van degressieve afschrijvingen
 • Bijkomende kosten worden op dezelfde wijze afgeschreven als het voertuig
 • Aftrekbeperking van de autokosten ten belope van 75%
 • Gerealiseerde meerwaarde bij vervreemding is slechts 75% belastbaar
 • Uitgesloten van de investeringsaftrek
 • Toepassing van voordeel van alle aard ingeval kosteloze of tegen verminderde prijs ter beschikking stelling


Praktisch: 

 • In éénmaal afgeschreven bijkomende kosten: definitief verworven (Parl. St. Kamer 2097/017 p.16)
 • Geen fiscale regularisatie door belastingadministratie (Parl. St. Kamer 2097/017 p.17)
 • Gerealiseerde meerwaarde op 100% in rekening gebrachte autokosten zijn toch maar aan 75% belastbaar


Algemene principes nieuwe reglementering

 • Modulering van de aftrekbaarheid van autokosten in functie van de CO2uitstoot van de wagen (vervuilingsgraad)
 • Toepassing : vennootschappen onder VENB en belasting niet-inwoners


Overzichtstabel 

CO2-uitstoot (gram/km<)br />Diesel
Benzine
Aftrek (%)
> 105
> 120
90
105-115
120-130
80
116-145
131-160
75
146-175
161-190
70
< 175
>190
60


Meer- en minderwaarden

Meerwaarden zijn belastbaar en de minderwaarden aftrekbaar in de mate dat de voorheen geboekte afschrijvingen fiscaal zijn aanvaard.

Breuk: fiscaal aanvaarde afschrijvingen/totaal geboekte afschrijvingen

Hoe controleren?

 • Informatie op gelijkvormigheidsattest 
 • CO 2-gids op website FOD https://portal.health.fgov.be (‘onder milieu’, ‘duurzame producten’, ‘wagens’)


Inwerkingtreding

 • Periode 1 april 2007 tot en met 31 maart 2008 : enkel van toepassing op vaste activa aangeschaft of vervaardigd gedurende deze periode
 • Vanaf 1 april 2008: veralgemeende toepassing op ALLE auto’s van de vennootschappen


Aandachtspunten

 • Programmawet van 27 april 2007: nieuw artikel 198 bis WIB 92
 • Percentages wijzigingen, aan de principes wordt niet geraakt
 • Geen aanpassingen voor LPG-voertuigen en elektrische voertuigen
 • Personenbelasting en de belasting niet-inwoners/natuurlijke personen blijft ongewijzigd!