Boekhoudkantoor Chris D'haese Comm. V.

Boekhouding - BTW - Fiscaliteit - Financiële planning

 Boekhouding  BTW  Fiscaliteit Financiële planning

Welk percentage btw verschuldigd bij het opmaken van facturen door een geregistreerde aannemer

Attest in te vullen in geval van 6%

1) Klant = particulier

Woning ouder dan 5 jaar : 

a) leveren van materialen en plaatsen, verwerken ervan: btw = 6% 
b) enkel leveren van materialen: btw = 21% 
c) enkel plaatsen, verwerken van materialen: btw = 21% 

Woning niet ouder dan 5 jaar :
a) leveren van materialen en plaatsen, verwerken ervan: btw = 21% 
b) enkel leveren van materialen: btw = 21% 
c) enkel plaatsen, verwerken van materialen: btw = 21% 

2) Klant = btw-plichtige 

a) leveren van materialen en plaatsen, verwerken ervan: btw = medecontractant; "Belasting te voldoen door de medecontractant, Koninklijk besluit nr. 1, art. 20" 
b) enkel leveren van materialen: btw = 21%
c) plaatsen, herstellen en onderhouden: btw = medecontractant; "Belasting te voldoen door de medecontractant, Koninklijk besluit nr. 1, art. 20"