Boekhoudkantoor Chris D'haese Comm. V.

Boekhouding - BTW - Fiscaliteit - Financiële planning

 Boekhouding  BTW  Fiscaliteit Financiële planning

Syndicus Chris D'haese

Als syndicus en beheerder van uw gebouw sta ik in voor:

 

- een goede samenwerking tussen eigenaars en syndicus

- transparante prijzen en alle informatie omtrent uw gebouw

- een correcte opvolging van offertes en werkzaamheden

- tijdige keuringen en onderhouden

- een duidelijke en transparante boekhouding

 

Hieronder overzicht van de erelonen:

 

Artikel 11. Ereloon

 

De vergoeding van de syndicus voor de gewone prestaties bedraagt:

 

Prijs voor xx appartementen en xx handelspanden: 17,50 €/ unit

 

In deze prijs is inbegrepen:

- Interventies in, raadgeving bij en/of bijwonen van opleveringsprocedures

- Vertegenwoordiging in rechte van de mede-eigenaars

- Algemene vergadering en 2 vergaderingen met de beheerraad

- Opvragen en analyseren van bestekken

- Regelmatig bezoek van het gebouw

- Controle van de onderhoudscontracten

- Opmaken van budget en afrekening

- Boekhouding

-       Extranet met info voor de eigenaars

 

Doorrekenen van kosten:

- Briefwisseling via mail: 0,00 €

- Briefwisseling via post: 3,50 € 

- Aangetekende zending: 12,50 €

- Kopijen en verslagen: 0,45 €/kopij

 

Andere kosten van bijkomende of buitengewone opdrachten:

- Kostenverdeling bij verkoop: 95 € 

- Bijzondere algemene vergadering: 145 €

 

Uurvergoedingen (bij oproeping ter plaatse):

- Tijdens kantooruren:  65 € 

- Buiten kantooruren: 75 €

- Op zondag en ’s nachts ( van 20u tot 8u): 110 €

 

 

Ik ben steeds bereid om bijkomende informatie te verstrekken en mijn kandidatuur op de algemene vergadering toe te lichten.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Chris D’haese

Syndicus – Boekhouding – fiscalist