Boekhoudkantoor Chris D'haese Comm. V.

Boekhouding - BTW - Fiscaliteit - Financiële planning

 Boekhouding  BTW  Fiscaliteit Financiële planning

5. organisatie van uw boekhouding

Hoe wordt uw boekhouding door ons georganiseerd?

 • Inkomende facturen
 • Financiele rekeningen
 • ontvangstenboek
 • Kasboek
 • Inventarisboek
 • Aankoopdagboek
 • Verkoopdagboek
 • Financieel dagboek

 

Inkomende facturen :

 • klasseren op factuurdatum
 • recentste datum bovenaan
 • vermelden op factuur hoe deze betaald is

a) K = kas betaald
b) C + nummer = via cheque betaald
c) Geen vermelding = via financiële rekening betaald
d) P = via privé-rekening betaald- uitgaande facturen

 • klasseren op factuurnummer
 • recentste nummer bovenaan
 • vermelden op factuur hoe deze betaald is

e) K = kas betaald
f) C + nummer = via cheque betaald
g) Geen vermelding = via financiële rekening betaald
h) P = via privé-rekening betaald

Financiële rekeningen

 • detailleren van specifieke uitgaven

a) aflossingstabel van leningen
b) detail betaalkaartafrekeningen
c) diverse ontvangen en betalingen waarvoor geen factuur detailleren

Ontvangstenboek

 •  dagdagelijks in te vullen
 • datum + duidelijke omschrijving
 • bedragen uitsplitsen volgens btw-tarief

Kasboek (deze boek ik niet altijd verplicht voor kleine ondernemingen)

 • dagdagelijks in te vullen
 • datum + duidelijke omschrijving
 • uitsplitsen ontvangsten en uitgaven
 • kasboek = werkelijk baar geld in kas

Inventarisboek (wordt door Chris D’haese op basis van uw documenten opgemaakt)

 • per afsluitdatum van het boekjaar is de onderneming verplicht zijn inventaris op te maken
 • opmaken stock
 • inventaris van de investeringen

Aankoopdagboek (wordt door Chris D’haese op basis van uw documenten opgemaakt):

 • deze boek wordt aangemaakt op basis van de inkomende facturen

Verkoopdagboek (wordt door Chris D’haese op basis van uw documenten opgemaakt):

 • deze boek wordt aangemaakt op basis van de uitgaande facturen

Financieel dagboek (wordt door Chris D’haese op basis van uw documenten opgemaakt):

 •  deze boek wordt aangemaakt op basis van de rekeninguittreksels