Boekhoudkantoor Chris D'haese Comm. V.

Boekhouding - BTW - Fiscaliteit - Financiële planning

 Boekhouding  BTW  Fiscaliteit Financiële planning

Liquidatiereserve aanslagjaar 2015

Vanaf aanslagjaar 2015 is er een nieuwe fiscale regeling betreffende de liquidatiebonus en roerende voorheffing op uitkering dividenden. 

In 2013 had de regering de liquidatiebonus en rv op dividenden opgetrokken van 10% naar 25%. Door massale negatieve reacties heeft de huidige regering een nieuwe regeling ingevoerd waardoor u kan vermijden 25% te betalen.

Vanaf aanslagjaar 2015 kan u reeds uw winst of een deel van de winst reserveren door het aanleggen van een liquidatiereserve. Dit is een deel van de winst die u reserveert om later uit te keren, hetzij bij liquidatie, hetzij als dividend. Als enige voorwaarde wordt gesteld dat er bij het aanleggen van de liquidatiereserve 10% roerende voorheffing wordt ingehouden en betaald. 

 

Dit heeft als voordeel dat:

  • Bij liquidatie geen bijkomende liquidatiebonus moet betaald worden
  • Na verloop van 5 jaar uitkering van dividend mogelijk is mits bijbetaling van 5% roerende voorheffing

Echter zijn er ook nadelen:

  • De 10% moet betaald worden bij aanleg van de reserve
  • ls na het aanleggen van de liquidatiereserve een aantal jaren verlies zou lijden, waardoor bij de stopzetting van uw activiteit de overgedragen verliezen groter zijn dan de liquidatiereserves, dan is er geen liquidatiebonus. De anticipatieve heffing van 10% is dan ‘verloren’. U kunt ze op dat moment niet recupereren.

Nog een bijkomend voordeel:

  • Aanvankelijk werd voorzien dat deze maatregel van toepassing zou zijn voor winsten vanaf het aanslagjaar 2015, wat dus boekjaar 2014 inhoudt. Tijdens het recente begrotingsoverleg werd dit echter uitgebreid tot winsten van de boekjaren 2012 en 2013.

 

Nieuwsflits

Liquidatiereserve aanslagjaar 2015

Vanaf aanslagjaar 2015 is er een nieuwe fiscale regeling betreffende de liquidatiebonus en roerende voorheffing op uitkering dividenden. 

In 2013 had de regering de liquidatiebonus en rv op dividenden opgetrokken van 10% naar 25%. Door massale negatieve reacties heeft de huidige regering een nieuwe regeling ingevoerd waardoor u kan vermijden 25% te betalen.

Vanaf aanslagjaar 2015 kan u reeds uw winst of een deel van de winst reserveren door het aanleggen van een liquidatiereserve. Dit is een deel van de winst die u reserveert om later uit te keren, hetzij bij liquidatie, hetzij als dividend. Als enige voorwaarde wordt gesteld dat er bij het aanleggen van de liquidatiereserve 10% roerende voorheffing wordt ingehouden en betaald. 

Meer lezen...

aanvraag vergunning accijnzen en aangifte accijnzen

Wij vragen uw accijnsvergunning aan en verzorgen uw aangifte accijnzen bij import van accijnsprodukten zoals alcoholische dranken, koffie, ....

invullen belastingsaangifte voor particulieren

Als fiscalist ben ik professioneel bezig met het invullen van de belastingsbrieven.

Wij vullen uw belastingsbrief electronisch in vanaf 75 € (particulieren), eender waar in België. Als mandataris hebben wij tijd tot 31 oktober.

Voor meer inlichtingen zie onze contactgegevens.