Detachering naar het buitenland

Regelmatig worden werknemers voor een opdracht naar het buitenland gedetacheerd voor een korte of langere periode. We vragen ons af in welk land de werknemer belasting zal moeten betalen op deze beroepsinkomsten. Belgie heeft verdragen afgesloten met een negentigtal landen om dubbelbelastingen te voorkomen.